Vlaams natuuraanbod uitgebreid met 289 hectare in Mol-Postel

Vlaams natuuraanbod uitgebreid met 289 hectare in Mol-Postel

Door deze uitzonderlijke aankoop zet de Vlaamse overheid een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van een uniek stuk Europese topnatuur.

Het domein situeert zich in de onmiddellijke omgeving van de abdij van Postel. Het omvat iets meer dan 289 hectare bossen, waterpartijen, dreven en landbouwgronden en verbindt verschillende bestaande gebieden die reeds eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos: Koninklijke Schenking, Ronde Put, Koemook en Wurft. Zo ontstaat een aaneengesloten stuk topnatuur van maar liefst 1.050 hectare.​ Het hele gebied maakt deel uit van een speciale Europese beschermingszone, waarin doelstellingen gelden voor het in stand houden van specifieke plant- en diersoorten.

De naaldhoutbossen worden op termijn omgevormd tot loofhout en met nieuwe aanplantingen worden de bestaande boskernen versterkt. Ook vennen en heide moeten er tot ontwikkeling komen. Dat zal een gevarieerd landschap opleveren, waarin bos- en heidevogels zich thuis voelen.

Ook het leefgebied van de zeldzame en weinig mobiele gladde slang gaat erop vooruit. Door het ecoduct over de E34 en met deze nieuwe aankoop ontstaan er immers nieuwe verbindingszones tussen de verschillende natuurgebieden. De bedreigde soort krijgt dan ook meer overlevingskansen.

Minister Schauvliege: “De aankoop van het domein in Mol-Postel vergt een serieuze financiële inspanning van de Vlaamse overheid, meer dan 11 miljoen euro. Omwille van de ligging én van de omvang is de aankoop een absolute buitenkans voor de uitbreiding van het Vlaamse natuuraanbod.”

natuurbeleving natuurbeheer
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.