Start werken vijverherstel in Lozerheide

Start werken vijverherstel in Lozerheide

In natuurgebied Lozerheide, gelegen in de gemeente Bocholt en 210 hectare groot, worden vanaf najaar 2018 grootschalige werken uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos ten behoeve van vijverherstel.

Nieuw leven

Begin jaren tachtig kocht het toenmalige Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap Lozerheide aan. Naast de vier bestaande vijvers werd er door Bos en Groen een viskwekerij aangelegd. Ondertussen hebben de vijvers veel te lijden gehad. Boomopslag zorgt voor onstabiele vijverdijken waardoor ze water verliezen. Bovendien zorgen de bomen voor veel bladval, voedselaanrijking en slibvorming in de vijvers waardoor de waterkwaliteit verslechtert. Het Agentschap voor Natuur en Bos start daarom met het herstel van deze vijvers waardoor de levenskansen van veel dier- en plantensoorten vergroten door onder andere dijkenherstel, het verwijderen van boomopslag en slib van de vijverbodem.

Lepelaar en roerdomp

De grote vijver wordt heringericht tot een geschikt leefgebied voor riet- en watervogels, zoals de lepelaar en roerdomp. Lozerheide is trouwens de enige broedplaats voor lepelaar in Limburg. Er wordt een open verbinding gemaakt tussen de grote vijver en de voormalige viskwekerij. Op de viskwekerij worden hiertoe bomen gekapt. Het merendeel van de vijvers wordt in de huidige toestand behouden. Twee bestaande vijvers worden samengevoegd tot één grotere vijver. Op een achterliggend hooiland wordt een ondiep rietland gecreëerd. In het verleden kon elke vijver afzonderlijk op- en afgelaten worden. Voortaan zullen alle vijvers met elkaar in verbinding  staan en zal de ene vijver de volgende voeden. Door een dergelijk cascadesysteem neemt de waterkwaliteit toe.

Herstel vloeiweide

Aansluitend bij de grote vijver wordt een stuk vloeiweide heraangelegd. Het grachtenstelsel wordt hersteld om in de toekomst terug te kunnen bevloeien en te beheren als vochtig grasland. Het achterliggende verboste ven wordt open gekapt. Door het verwijderen van de boomopslag ontstaat een open verbinding met de grote vijver. Zeldzame soorten als boomkikker, herfsttijloos, zegges, gulden sleutelbloem en Kempische heidelibel profiteren van het grasland- en vijverherstel.

Het einde van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2019. Het is mogelijk dat je tijdens je bezoek aan Lozerheide hinder ondervindt van de werken en dat de werfzone om veiligheidsredenen tijdelijk wordt afgesloten. Nadien kun je echter maximaal genieten van deze natuurpracht!

Wil je meer weten over de geplande werken, kom dan zeker naar de infowandeling op 3 november om 9.00u. Afspraak op de parking aan de Fabriekstraat te Lozen.

natuurbeheer
Contacteer ons
Koen Thijs Regiobeheerder Noordoost Limburg, Agentschap voor Natuur en Bos
Koen Thijs Regiobeheerder Noordoost Limburg, Agentschap voor Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.