Start afbraakwerken Sjouwelhoeve, Zoerselbos vergroot

Start afbraakwerken Sjouwelhoeve, Zoerselbos vergroot

Agentschap voor Natuur en Bos en Vlaamse Landmaatschappij investeren in recreatieve infrastructuur en natuurverbetering in Zoerselbos

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kocht ongeveer een jaar geleden de vervallen Sjouwelhoeve met omliggende graslanden, in totaal bijna 10 hectare. De hoeve stond in natuurgebied en verkeerde in slechte staat. Begin november starten de afbraakwerken. 

Afbraak Sjouwelhoeve

De laatste bewoner van de Sjouwelhoeve stierf op 92-jarige leeftijd in 2012 en sindsdien staat de hoeve leeg. Door de leegstand, vandalisme en wind en regen die vrij spel hadden, verkeerde ze in erg slechte staat. Ongeveer een jaar geleden kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de vervallen Sjouwelhoeve samen met de omliggende graslanden (bijna 10 hectare). De hoeve ligt in natuurgebied en dus kocht ANB ze aan om af te breken en zo het Zoerselbos weer uit te breiden. Begin november starten de afbraakwerken. Om de werken vlot en veilig te laten verlopen is de werfzone niet toegankelijk.  

Europese topnatuur

De natuur in Zoerselbos (400 hectare) is Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer wil het ANB deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren.

Met deze aankoop breidt het Zoerselbos nog verder uit.  De toekomstplannen voor de omliggende gronden aan de Sjouwelhoeve staan nog niet in detail vast, maar wellicht komt hier een afwisselend landschap van bos en schraal grasland.

Extra recreatieve verbindingen door Natuurinrichting Zoerselbos

Door deze aankoop is de kans ook zeer reëel dat er langs de E34 een bufferwal kan worden aangelegd met daarnaast nieuwe fiets-, wandel- en ruiterverbindingen. Deze recreatieve verbindingen vergroten het huidige aanbod in Zoerselbos en zijn ook noodzakelijk om de drukte op de andere recreatiepaden in het Zoerselbos meer te spreiden. De aanleg van de bufferwal en recreatieve infrastructuur passen in de uitvoering van het natuurinrichtingsproject in Zoerselbos, uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

natuurbeleving natuurbeheer
Contacteer ons
Werner Van Hove Boswachter Agentschap voor Natuur en Bos
Daniël Sanders Planontwerper / ecoloog Vlaamse Landmaatschappij
Werner Van Hove Boswachter Agentschap voor Natuur en Bos
Daniël Sanders Planontwerper / ecoloog Vlaamse Landmaatschappij
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.