Principiële beslissing omtrent bescherming van de meest waardevolle en ruimtelijk kwetsbare bossen

Principiële beslissing omtrent bescherming van de meest waardevolle en ruimtelijk kwetsbare bossen

De Vlaamse Regering heeft op 20 juli 2018 een principiële beslissing genomen over het alternatief van de zogenaamde 'boskaart', of beter 'de bescherming van de meest waardevolle en ruimtelijk kwetsbare bossen'.

Overeenkomstig deze principiële beslissing zal er niet langer gewerkt worden met een kaart, maar wordt aangestuurd op een verstrakking van het bestaande ontbossingsverbod. De nieuwe regeling wordt ingewerkt in het bestaande art. 90bis. Het artikel 90ter, dat de complexere aanpak via een kaart vaststelde, wordt geschrapt. De nieuwe regeling zal pas van kracht worden als het parlement dit decreetsvoorstel zal aanvaarden en als de nodige uitvoeringsdetails beslist zijn.

Van zodra meer gegevens beschikbaar zijn, zal de informatie op deze website verder bijgewerkt worden.

(Foto copyright Tom Linster)

natuurbeheer vergunningen
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.