Principiële beslissing omtrent bescherming van de meest waardevolle en ruimtelijk kwetsbare bossen

Principiële beslissing omtrent bescherming van de meest waardevolle en ruimtelijk kwetsbare bossen

De Vlaamse Regering heeft op 20 juli 2018 een principiële beslissing genomen over het alternatief van de zogenaamde 'boskaart', of beter 'de bescherming van de meest waardevolle en ruimtelijk kwetsbare bossen'.

Overeenkomstig deze principiële beslissing zal er niet langer gewerkt worden met een kaart, maar wordt aangestuurd op een verstrakking van het bestaande ontbossingsverbod. De nieuwe regeling wordt ingewerkt in het bestaande art. 90bis. Het artikel 90ter, dat de complexere aanpak via een kaart vaststelde, wordt geschrapt. De nieuwe regeling zal pas van kracht worden als het parlement dit decreetsvoorstel zal aanvaarden en als de nodige uitvoeringsdetails beslist zijn.

Van zodra meer gegevens beschikbaar zijn, zal de informatie op deze website verder bijgewerkt worden.

(Foto copyright Tom Linster)

natuurbeheer vergunningen
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur.

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen.

Welkom in de Vlaamse natuur!