Nieuwe uitkijktoren voor de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke

Nieuwe uitkijktoren voor de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke

In opdracht van Natuur en Bos wordt een nieuwe uitkijktoren gebouwd, centraal in de Viconia Kleiputten. In de 9,5 meter hoge toren heb je een weids uitzicht over de ondiepe plassen met hun weidevogels. De toren bestaat uit een metalen constructie met cederhouten bekleding. Door de omgekeerde kegelvorm, dicht tegen een bosje, is de ruimte-inname beperkt en passend in het landschap.

Nadat het beheerplan in 2018 werd goedgekeurd, voerde Natuur en Bos werken uit om de natuur- en belevingswaarde van de Viconia Kleiputten te verhogen. In 2019 werd een weiland afgegraven, kregen de rasters een opknapbeurt, werden poelen geruimd, verdiept en uitgebreid, en werd een nieuwe wandellus aangelegd. Centraal in het gebied, net naast het centrale bosje, wordt nu ook een kijktoren gebouwd.

De Viconia Kleiputten werden in 1981 als natuurreservaat erkend en beschermd. Het perceel waar de toren nu wordt gebouwd, werd pas later aan het reservaat toegevoegd, bij de ruilverkaveling van Stuivekenskerke. In 2000 werd door de Vlaamse Landmaatschappij het bijkomende stuk van ongeveer 8 hectare ingericht. De wandellus was beperkt, maar je kon een deel van de putten en plassen observeren vanuit twee kijkhutten. In het nieuwe beheerplan werd beslist om de wandellus groter te maken en bijkomende observatiepunten te creëren voor de recreanten en de vogelliefhebbers.

natuurbeleving
Contacteer ons
Evy Dewulf Regiobeheerder Natuur en Bos
Evy Dewulf Regiobeheerder Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur.

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen.

Welkom in de Vlaamse natuur!