Nieuwe 100% Natuurloop Preshoekbos

Nieuwe 100% Natuurloop Preshoekbos

Zet het op een loopje in het stadsbos

Het Agentschap voor Natuur en Bos, Sport Vlaanderen en het Stadsbestuur van Kortrijk openden op zondag 7 oktober de gloednieuwe 100% natuurloop Preshoekbos. Méér dan 200 lopers kwamen het gloednieuwe parcours uittesten. De 100% natuurlopen vormen een permanent parcours dat lopers langs unieke natuur in Vlaanderen brengt. Het parcours in het Preshoekbos is de vijfde 100% natuurloop in West-Vlaanderen. Bedoeling is om mensen al sportend dichter bij de natuur te brengen. 

Gezonde lucht tanken in het groen

Natuur maakt mensen gezonder, dat is duidelijk bewezen en dat ook sporten goed is voor het lichaam staat al lang niet meer ter discussie. Het stond dus in de sterren geschreven dat deze twee sectoren elkaar zouden ontmoeten. De ontwikkeling van deze natuurloop is een mooi resultaat van die samenwerking. Natuurlopen zijn permanente uitgestippelde looproutes dwars door prachtige Vlaamse natuur.

We zijn enorm verheugd dat we deze natuurloop aan het aanbod kunnen toevoegen. Het is belangrijk om in dit nog steeds groeiende stadsrandbos mogelijkheden aan te reiken om zich te ontspannen, zegt Xavier Coppens, Regiobeheerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos. “In nauwe samenwerking met het stadsbestuur van Kortrijk zorgen we voor de verdere uitbouw van dit stadsrandbos, een ware oase van natuurpracht en ontspanning!”

Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu: “Om het Preshoekbos aantrekkelijk te maken voor onze inwoners, werken we intens samen met het Agentschap voor Natuur en Bos om recreatie in deze natuur te voorzien. Dit met oog op het  aantrekken van extra bezoekers en gebruikers. In 2019 is alvast een speelzone gepland op de voormalige ocmw-gronden langs de Preshoekstraat."

Natuurloop Preshoekbos

De rode lus van 1,85 km is ideaal voor startende lopers.

Net als de groene lus van 5,3 km baant deze zich eerst een weg doorheen de speelzone.

De groene lus doorkruist een deel van het Preshoekbos en de Keizersberg zorgt voor wat afwisseling en de nodige hoogtemeters. Deze Keizersberg is, net als de Kobbe en de Lauweberg, een ‘kleikop’. Daar won men vroeger klei voor de steenbakkerijen in de streek. Daar ligt momenteel een bloemrijk stukje natuur. Breedbladige wespenorchis, duizendblad, Sint-Janskruid en massa’s knoopkruid toveren deze helling tijdens de zomer om tot een prachtig kleurenschouwspel.

Droge voeten dankzij pad in Scheldezand

Ten behoeve van het comfort van de lopers werd door het Agentschap voor Natuur en Bos een pad aangelegd met Scheldezand. Dit zand dat gewonnen wordt uit de Zeeschelde heeft een lage milieu-impact. Door zijn zeer fijne korrel regent het makkelijk vast en door vermenging met de bodemtoplaag van de kleibodems zorgt het voor de nodige drainering. In combinatie met betreding zal dit pad beslist een stuk droger zijn en er dus voor zorgen dat  het loopcomfort spectaculair zal toenemen. Ook voor de wandelaars zal dit uiteraard een hele verbetering zijn en zal het pad het jaarrond bruikbaar zijn.

Rekening houdend met de filosofie van de 100% natuurlopen werd hier dus niet gekozen voor een halfverharding maar voor een zo natuurlijk mogelijke ondergrond.

Early Bird Run en beweegbank

“Met de organisatie van deze Early Bird Run willen we vanuit het stadsbestuur van Kortrijk in nauwe samenwerking met de atletiekbeweging ABM deze gloednieuwe natuurloop meteen mee op de kaart zetten”, aldus An Vandersteene, schepen van Sport van de Stad Kortrijk. In de omgeving van de startzuil plaatsen we binnenkort trouwens een multifunctionele beweegbank die een mooie aanvulling zal zijn op deze 100% natuurloop.” De aanleg van deze natuurloop past wonderwel in het kader van Kortrijk, Europese sportstad, waarbij geen inspanning geschuwd wordt om het openbaar domein meer toegankelijk te maken en waar bewegen, beleven en ontmoeten een nieuwe meerwaarde betekenen bij de verder ontwikkeling van deze mooie groenzone.

Sport ligt in onze Natuur

Met deze slogan wensen het Agentschap voor Natuur en Bos en Sport Vlaanderen verder in te zetten op het sportief en recreatief medegebruik van onze mooie natuur- en bosgebieden. Uiteraard wordt hierbij steeds rekening gehouden met de draagkracht van het gebied.

“De natuurlopen leveren alvast het bewijs dat sport en (Europese top)natuur hand in hand kunnen gaan. We willen de mensen dan ook meegeven dat ze in een uniek kader aan het sporten zijn”, aldus Ann De Bruycker, coördinator promotiedienst bij Sport Vlaanderen.

In de komende jaren plannen het Agentschap voor Natuur en Bos en Sport Vlaanderen nog verschillende 100% natuurlopen.

natuurbeleving
Contacteer ons
Lieven Lanszweert Dienst communicatie Agentschap voor Natuur en Bos
Ann De Bruycker Coördinator promotiedienst Sport Vlaanderen
Bert Herrewyn Schepen van Leefmilieu, stad Kortrijk
An Vandersteene Schepen van Sport, stad Kortrijk
Lieven Lanszweert Dienst communicatie Agentschap voor Natuur en Bos
Ann De Bruycker Coördinator promotiedienst Sport Vlaanderen
Bert Herrewyn Schepen van Leefmilieu, stad Kortrijk
An Vandersteene Schepen van Sport, stad Kortrijk
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.