Minister Joke Schauvliege geeft aftrap voor 23 hectare nieuw bos in Overdam, Evergem

Minister Joke Schauvliege geeft aftrap voor 23 hectare nieuw bos in Overdam, Evergem

Vandaag gingen in Evergem de aanplantingen van een nieuw bos van start. De wintermaanden zijn ideaal om bomen aan te planten. Verschillende partners werkten er de voorbije jaren samen om een nieuw bosproject te realiseren. Minister Joke Schauvliege “Ik ben uiterst verheugd om in mijn thuisregio de aftrap te geven voor de realisatie van een nieuw bos. Wat hier de komende jaren vorm krijgt, is een speelbos en een bufferbos met een totale oppervlakte van niet minder dan 23 hectare. Dit bos zal toegankelijk worden voor de plaatselijke bewoners, scholen en jeugdverenigingen. Het wordt een groene plek om in te wandelen, te ravotten of even te verpozen in volle natuur.”

Opportuniteiten grijpen om bos te realiseren

In 2006 verwierf de Vlaamse Regering gronden in het gehucht Overdam ter waarde van 3,7 miljoen euro. Na afbraak van de aanwezige bebouwing werden de gronden overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos om hier een groenbuffer van 6 hectare te realiseren. Het groengebied is een open ruimte gebied tussen enerzijds een uitgerekte bebouwde zone (in Belzele - Evergem) en anderzijds de Nieuwe Kale met aangrenzend het bedrijventerrein Durmakker en de Ringvaart. Het gebied sluit aan bij een dichtbebouwde woonwijk met vele jonge gezinnen.

Door een opportuniteit kon ook de gemeente Evergem aansluitend op deze beoogde gronden extra terreinen verwerven (8,5 ha) om te bebossen. De gemeente Evergem kreeg hiervoor van de Vlaamse overheid 230 000 euro subsidie. Bovendien kon Evergem, dankzij bemiddeling van minister Joke Schauvliege, een concessie-overeenkomst afsluiten met de Vlaamse Waterweg om 8,5 ha in de aangrenzende bosbufferzone te kunnen inrichten. In 2017 gaf de gemeente Evergem aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht om een geïntegreerd inrichtingsplan op te maken voor het projectgebied bufferbos Belzele - Overdam. Zo zal ook de leefbaarheid van de omliggende dorpskernen in het Gentse havengebied verbeteren.

In totaal zal dus een kleine 4 miljoen euro subsidie besteed worden door de diensten van Joke Schauvliege om dit project te realiseren.

Speelbos én bufferbos krijgen vorm

Bijzonder is dat dit nieuwe bos meerdere functies zal combineren. In de zone voor natuurontwikkeling ligt de nadruk op de realisatie van een avontuurlijke speelzone en een recreatieve infrastructuur met een afwisseling van bos en meer open zones. In de zone voor bos ligt de nadruk op de realisatie van een bosbuffer tussen het bedrijventerrein Durmakker en het woongebied Evergem – Belzele.

Leerlingen helpen speel-en bufferbos aan te planten

De realisatie van het bufferbos verloopt gefaseerd. Het Agentschap voor Natuur en Bos nodigde vandaag voor deze eerste plantactie alvast twee basisscholen uit Belzele uit om mee te helpen. Op 19 januari 2019 zal de gemeente ook de buurtbewoners betrekken bij een plantactie. De overige delen worden vanaf 2020 ingericht. Voor de inrichting van deze terreinen werd een project ingediend bij de projectoproep ‘Natuur in je buurt’. Evergem dingt mee om provinciaal laureaat te worden in deze wedstrijd en via deze weg extra subsidies voor inrichting te bekomen. Eind 2018 zal hierover meer informatie bekend zijn.

De minister besloot: “Het is een succesverhaal van hoe verschillende Vlaamse en lokale overheden elkaars initiatief kunnen versterken. En uiteindelijk zullen de buurtbewoners en kinderen er volop van kunnen genieten: nu, als deelnemer bij de plantacties en later, als bezoeker.”

natuurbeheer
Contacteer ons
Hannelore Van De Wiele Projectcoördinator
Griet Buyse Communicatieverantwoordelijke
Hannelore Van De Wiele Projectcoördinator
Griet Buyse Communicatieverantwoordelijke
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.