Meer veiligheid en meer natuurwaarden door stormvloedkering en afgraving in IJzermonding

Meer veiligheid en meer natuurwaarden door stormvloedkering en afgraving in IJzermonding

In januari 2019 starten Natuur en Bos en afdeling KUST van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust met het afgraven van een stuk van het natuurgebied de IJzermonding. Na de afgraving zal het zeewater bij springtij het gebied binnenstromen zodat er slikken en schorren kunnen ontstaan.

In het voorjaar van 2018 startte afdeling KUST van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust met de bouw van de stormvloedkering aan de monding van de IJzer. Deze constructie moet Nieuwpoort en het achterland beschermen tegen zware stormvloeden en hoge waterstanden. De grootschalige werken hebben een impact op de natuurwaarden van het aanpalende natuurgebied De IJzermonding, dat beheerd wordt door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Daarom hebben beide overheidsdiensten nu de handen in elkaar geslagen om in het gebied de slikken en schorren te herstellen. Een zone van drie hectare, die ooit werd opgespoten, wordt nu afgegraven. De zone heeft maar een beperkte ecologische waarde.

Slikken en schorren behoren tot de topnatuur van Europa. In de slikken en schorren krioelt het van leven. Kiezel-, blauw- en groenwieren tieren er weelderig. Die microscopische plantjes leggen het slik vast en geven zo planten als zeekraal de kans om te groeien. Door de vruchtbare kleideeltjes die telkens achterblijven, is het slik een overvloedig gedekte tafel voor miljoenen kleine ongewervelden, zoals wormen, kreeftachtigen en slakjes, die leven van organisch afval, en op hun beurt het belangrijkste voedsel vormen voor tal van vissen en vogels. Het hele jaar door vind je er scholeksters en bergeenden voedsel zoeken bij laagtij. De schorre ligt iets hoger. Onder andere schorrenkruid, zeekraal en de paarsbloeiende lamsoor zullen er een plaatsje vinden.

Tijdens de werken is het natuurgebied minder toegankelijk. We danken je voor je begrip!

natuurbeheer
Contacteer ons
Stijn Deruyter werfleider Agentschap voor Natuur en Bos
Stijn Deruyter werfleider Agentschap voor Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.