Meer natuur en beleving in het Kampveld

Meer natuur en beleving in het Kampveld

Het is de oplettende bezoeker vast al opgevallen dat er heel wat bedrijvigheid is de afgelopen weken in Kampveld. Natuur en Bos is dan ook druk in de weer om de natuur en de beleving in het Kampveld te versterken. Nieuwe poelen, vispaaiplaatsen, een vleermuizenbunker, speelheuvels en bruggen over de Rivierbeek zullen zorgen dat de bezoeker nog meer kan genieten van de natuur in het Kampveld.

Meer natuur

Ondertussen werden al zes nieuwe poelen gegraven en 3 paaiplaatsen. Poelen zijn erg waardevol, want ze vormen rijke leefplekken waarin allerhande water- en moerasplanten, insecten en amfibieën een thuis vinden. Ons landschap was vroeger bezaaid met poelen. De vispaaiplaatsen, 2 op de Rivierbeek en 1 op de Hertsbergebeek, zijn een soort kraamkamers voor vis, het biedt de vis prettige omstandigheden om zich voort te planten en op te groeien. Voor de vleermuizen, aandachtsoorten in dit gebied, wordt nog een vleermuizenbunker gebouwd.

Speelnatuur

De grond die vrijkwam bij de graafwerken, werd ter plaatse gebruikt om enkele dreven en het ruiterpad te verbeteren en om vijf heuvels aan te leggen in de speelzone. De nieuwe speelzone met de heuvels sluit aan op de reeds aanwezige speelnatuur van Waardamme.  De speelzone zal zorgen voor een bijkomende natuurbeleving voor jeugdbewegingen, gezinnen met kinderen, … en zal ook een aangename rustplek vormen voor recreanten. Eind 2018 werd tijdens een boomplantactie samen met de gemeente al speelbos aangeplant. In het najaar van 2019 zal Natuur en Bos ook nog enkele attractieve houten speelelementen bouwen. Kampen bouwen, in de bomen klimmen, beestjes zoeken en gewoon ravotten in de natuur. Kinderen zullen na de inrichting volop de kans krijgen om spelenderwijs natuur te ontdekken in Kampveld.

Meer wandel- en fietsmogelijkheden

Ten slotte wordt door de bouw van twee bruggen voor wandelaars en fietsers over de Rivierbeek een uitbreiding van het recreatief netwerk in Kampveld voorzien. Op die manier wordt de kern van Waardamme nog beter verbonden met het natuurgebied en kan er volop genoten worden van de natuurpracht.

natuurbeleving natuurbeheer
Contacteer ons
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.