Meer dan 4 miljoen euro voor meer en betere natuur in Vlaanderen

Meer dan 4 miljoen euro voor meer en betere natuur in Vlaanderen

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege lanceert drie projectoproepen voor meer en betere natuur in Vlaanderen.

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege lanceert drie projectoproepen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en lokale besturen kunnen tot 30 april 2018 een projectvoorstel indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit jaar kan dat trouwens voor de eerste keer online.

Met de projectsubsidies natuur wil de minister concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen. Het Agentschap voor Natuur en Bos trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit. Dit bedrag wordt verdubbeld tot 3 miljoen euro door een aanvullende Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII). De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen voor Europees beschermde habitats en soorten.

Voor de projectsubsidies aankoop gronden voor bebossing voorziet de minister 1 miljoen euro uit het boscompensatiefonds. De subsidie bedraagt 60 procent van de aankoopkosten en maximaal 2,5 euro/m².

Volgende projecten worden gestimuleerd, waarbij bebossingen binnen de Europese natuurdoelen de voorkeur genieten:

  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren

  • stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven

  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel

  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

Met de projectsubsidies openstelling voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen wil de minister de toegankelijkheid van natuurdomeinen een duwtje in de rug geven. Hiervoor ligt 300.000 euro op tafel.

Minister Schauvliege: “Met deze drie projectoproepen nodigen we geïnteresseerden uit om mee met ons mooie natuurprojecten te realiseren in Vlaanderen. Het totale bedrag dat we hiervoor dit jaar voorzien is meer dan 4 miljoen euro.”

subsidies
Contacteer ons
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur.

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen.

Welkom in de Vlaamse natuur!