Meer dan 4 miljoen euro voor meer en betere natuur in Vlaanderen

Meer dan 4 miljoen euro voor meer en betere natuur in Vlaanderen

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege lanceert drie projectoproepen voor meer en betere natuur in Vlaanderen.

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege lanceert drie projectoproepen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en lokale besturen kunnen tot 30 april 2018 een projectvoorstel indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit jaar kan dat trouwens voor de eerste keer online.

Met de projectsubsidies natuur wil de minister concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen. Het Agentschap voor Natuur en Bos trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit. Dit bedrag wordt verdubbeld tot 3 miljoen euro door een aanvullende Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII). De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen voor Europees beschermde habitats en soorten.

Voor de projectsubsidies aankoop gronden voor bebossing voorziet de minister 1 miljoen euro uit het boscompensatiefonds. De subsidie bedraagt 60 procent van de aankoopkosten en maximaal 2,5 euro/m².

Volgende projecten worden gestimuleerd, waarbij bebossingen binnen de Europese natuurdoelen de voorkeur genieten:

  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren

  • stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven

  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel

  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

Met de projectsubsidies openstelling voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen wil de minister de toegankelijkheid van natuurdomeinen een duwtje in de rug geven. Hiervoor ligt 300.000 euro op tafel.

Minister Schauvliege: “Met deze drie projectoproepen nodigen we geïnteresseerden uit om mee met ons mooie natuurprojecten te realiseren in Vlaanderen. Het totale bedrag dat we hiervoor dit jaar voorzien is meer dan 4 miljoen euro.”

subsidies
Contacteer ons
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.