Informatievergadering over wolf in Limburg

Informatievergadering over wolf in Limburg

Overleg en samenwerking zijn de twee sleutelwoorden om in Limburg de relatie tussen mens en natuur te versterken. Dat was de samenvatting van het overleg dat plaatsvond in het kader van het wolvenplan. Een plan dat er moet voor zorgen dat de komst van wolven in Vlaanderen zo vlot mogelijk verloopt.

Wolvenplan

Ruim een maand geleden werd het wolvenplan door Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege voorgesteld. Het plan kwam er na een overlegproces met heel wat betrokken stakeholders uit verschillende sectoren (jacht, jeugd, natuur, landbouw, privaat beheer, vereniging ecologische begrazing,) en werd opgemaakt door Instituut voor Natuur- en Bos onderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos.

In het Wolvenplan is een overlegplatform afgesproken, dat samenwerking en afstemming beoogt rond verschillende thema’s zoals communicatie en voorlichting, preventie, schadevoorvallen, … Dit platform is in Noord-Limburg opgestart, aangezien het wolvenpaar zich hier ophoudt. Eind september was er een overleg met vertegenwoordigers van lokale organisaties, vandaag werd de stand van zaken voorgesteld aan de lokale besturen. Doel is dan ook vooral informeren en bekijken of gemeenten ook een rol kunnen opnemen in het verhaal.

Om de wolf alle kansen te geven in Vlaanderen is actie en samenwerking nodig. Iedereen is het erover eens dat specifieke informatie, communicatie en preventie prioritair zijn. Verscheidene organisaties hebben ook al hun medewerking aangeboden:

  1. Natuurpunt en WWF zetten samen een vrijwilligersnetwerk op voor het ondersteunen van de plaatsing van preventieve maatregelen.
  2. De jacht- en natuursector zal via de WBE’s en vrijwilligers relevante waarnemingen doorgeven,
  3. Boerenbond, Vlaamse schapenhouderij en Vereniging Ecologische Begrazing zullen hun schapenhouders voorlichten
  4. Natuurorganisaties (zoals vzw Welkom Wolf, Natuurpunt en WWF) zullen hun leden ook informeren en sensibiliseren.

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan rescue kits waarbij snel nachtweides voor kuddes kunnen uitgerold worden bij acuut gevaar. Dit als pilootproject. Camera’s van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek blijven de dieren monitoren.

Hoe gaat het met de wolven?

De twee wolven vertoeven nog altijd in het gebied. De batterij van de halsband van Naya werkt intussen niet meer, de halsband is dus verwijderd door de Duitse Professor Norman Stier. Sinds de komst van de wolven zijn een tiental schapen aangevallen. Vooral in het militair domein in een periode waarin de omheining niet goed functioneerde. Het beklemtoont nogmaals het belang van preventieve maatregelen. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kwamen al 18 schadedossiers binnen. Zes keer ging het om een wolf. In acht gevallen niet en was er een andere doodsoorzaak, zoals bv. een hond. In vier dossiers zijn de resultaten van de DNA-analyses nog niet bekend.

natuurbeheer
Contacteer ons
Dries Gorissen Directeur Gebiedsgerichte Werking, Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele Directeur Communicatie en Woordvoerder, Agentschap voor Natuur en Bos
Dries Gorissen Directeur Gebiedsgerichte Werking, Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele Directeur Communicatie en Woordvoerder, Agentschap voor Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.