Indiendatum eenmalige inrichtingswerken / natuurprojectovereenkomsten

Indiendatum eenmalige inrichtingswerken / natuurprojectovereenkomsten

Dien nog snel je aanvraag voor een natuurprojectovereenkomst of een project uitzonderlijke éénmalige inrichtingswerken in het kader van erkende natuurreservaten in. De deadline voor indiening ligt op 1 maart 2018.

Volgend op deze datum worden de projecten inhoudelijk beoordeeld en door de goedkeuringsprocedure geloodst, waarna je op de hoogte wordt gebracht van de beslissing.

Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.