Goedkeuring natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling voor natuurreservaten in Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke

Goedkeuring natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling voor natuurreservaten in Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel keurde op 23 april 2019 het natuurbeheerplan voor verschillende natuurreservaten aan de westkust goed. Het gaat om een totale oppervlakte van 295 hectare in de Belvedère, Schipgatduinen, Doornpanne, Hoge Blekker, Hooge Duynen, Spelleplekke, Oostvoorduinen, Plaatsduinen, Ter Yde-Oost, alle gelegen op het grondgebied van de gemeente Koksijde (221 hectare), Simliduinen gelegen op het grondgebied van de stad Nieuwpoort (29 hectare) en Sint-Laureinsduinen gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke (45 hectare). Al deze reservaten worden beheerd door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. De goedkeuring van het natuurbeheerplan is een belangrijke stap in de uitvoering van het LIFE+ natuurproject “Flemish and North French Dunes Restoration”, acroniem “FLANDRE”, voor de grensoverschrijdende duinengordel tussen Dunkerque en Westende.

De voorziene beheermaatregelen omvatten hoofdzakelijk graafwerken, aanleg van poelen, kapwerken, aanplantingen, exotenbestrijding, plaatsing van weide-afsluitingen en maaibeheer. Voor het graasbeheer wordt samen gewerkt met lokale veehouders. Extra maatregelen worden genomen voor Europees beschermde soorten zoals rugstreeppad, kamsalamander, nauwe korfslak, zeggekorfslak, dwergstern, strandplevier, bontbekplevier, boomleeuwerik en wespendief, evenals voor enkele regionaal belangrijke soorten zoals kuifleeuwerik. Er is ook aandacht voor de bezoeker en het historisch erfgoed.

Samen met het natuurbeheerplan werden ook de toegankelijkheidsregelingen voor de verschillende natuurreservaten goedgekeurd. Deze zorgen voor een optimale ontsluiting voor natuurgerichte recreatie in evenwicht met de kwetsbare natuurwaarden van de duingebieden en bieden een duidelijke toeristische meerwaarde. In totaal werden 48 km wandelpaden, 16 km ruiterpaden en 21 km fiets- en mountainbikepaden aangeduid. Er zijn ook 6 speelzones (in totaal 14 hectare) waar kinderen vrij kunnen spelen en 10 struinzones (in totaal 52 hectare) waar iedereen vrij mag rondwandelen.

natuurbeheer
Contacteer ons
Evy Dewulf Regiobeheerder Natuur en Bos
Evy Dewulf Regiobeheerder Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.