Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk

Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk

Jagers hebben vandaag tijdens een drukjacht op everzwijnen op De Teut in Zonhoven en in de gemeentebossen Zonhoverheide in Genk 8 dieren geschoten. De populatie everzwijnen was te groot geworden, waardoor de schade aan natuur, parken en tuinen maar ook het risico op verkeersongevallen te groot werd.

In de winter van 2018-2019 organiseerde Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid al twee drukjachten in natuurreservaat De Teut in Zonhoven. Bij een drukjacht worden de dieren niet opgejaagd maar rustig in beweging gebracht, zodat ze op een veilige manier geschoten kunnen worden. Op die manier kunnen er veel dieren geschoten worden op één dag, in tegenstelling tot een gewone jacht waarbij vele dagen nodig zijn om hetzelfde resultaat te bereiken. Dankzij deze twee drukjachten was de populatie everzwijnen zodanig gereduceerd zodat de aangerichte schade door de resterende everzwijnen aanvaardbaar bleef. Ook kwamen er veel minder klachten binnen van recreanten die in aanraking kwamen met everzwijnen.

Bijkomende maatregelen

Dankzij deze drukjachten was het niet nodig om tijdens de rest van het jaar nog in het gebied De Teut (Zonhoven) te jagen, zodat het gebied gekenmerkt bleef als rustgebied. Agentschap voor Natuur en Bos nam dit jaar ook nog bijkomende maatregelen om schade door everzwijnen te verminderen. Zo werd een kwetsbare vallei volledig uitgerasterd zodat everzwijnen dit gebied niet meer konden betreden, ter bescherming van de vegetaties en nesten van grondbroeders.

Samenwerking

Om ervoor te zorgen dat de schade in het gebied niet opnieuw toeneemt in de toekomst, werd beslist om een nieuwe drukjacht te organiseren. Omdat het natuurreservaat De Teut grenst aan de gemeentebossen van Zonhoverheide  in Genk, werd beslist om samen te werken met de Genkse jachtgroep en stad Genk. Dankzij een grondige voorbereiding van alle partijen is deze gecoördineerde drukjacht veilig verlopen, mede ook omdat het gebied gedurende de volledige dag niet toegankelijk was voor bezoekers.

Inventarisatie

Dankzij deze drukjacht kan er ook een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Hoewel everzwijnen grote dieren zijn, is het een zeer moeilijke soort om te inventariseren. Zij zijn van nature schuw en vooral bij schemering en nacht actief. De geschoten dieren zijn door de aanwezige dierenarts gekeurd en door wetenschappers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken. Na hun goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. De komende maanden wordt geïnventariseerd of de everzwijnschade effectief afneemt en de populatiegrootte op aanvaardbaar niveau is.

jacht
Contacteer ons
Koen Thijs regiobeheerder Noordoost-Limburg
Koen Thijs regiobeheerder Noordoost-Limburg
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur.

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen.

Welkom in de Vlaamse natuur!