Ganzenvangst gaat van start

Ganzenvangst gaat van start

De Canadese gans heeft zich in de afgelopen 20 jaar massaal voortgeplant in Vlaanderen. Om de schade die deze uitheemse soort aanricht aan landbouw, natuur en recreatie te beperken, wordt de populatie ingeperkt. Dat gebeurt onder meer door het schudden van eieren en door bejaging. Daarbovenop zullen tijdens de komende ruiperiode de Vlaamse overheid, lokale besturen en terreinbeheerders, ook dit jaar ganzen  vangen. Een studie wees uit dat een gecoördineerde vangst, als aanvulling op de andere methodes, een effectieve en economisch rendabele bijdrage is aan het ganzenbeheer. Op die manier wordt de schadelijke impact van Canadese ganzen in Vlaanderen met succes gemilderd.


De Canadese gans is een schadelijke uitheemse soort

De Canadese gans is een uitheemse soort, zeg maar een vreemde eend in de Vlaamse bijt. De soort werd ingevoerd uit Noord-Amerika als siervogel. De vogels ontsnapten, verloren hun natuurlijk trekgedrag en kwamen in de jaren ‘70 voor het eerst bij ons tot broeden. In de  daaropvolgende jaren nam de populatie exponentieel toe, tot wel 15.000 vogels omstreeks 2010.

Omwille van zijn schadelijke invloed wordt de Canadese gans beschouwd als een invasieve soort. Door hun graasgedrag veroorzaken de ganzen schade aan gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Met hun uitwerpselen vervuilen ze ligweiden, golfbanen, zwemwateren en plassen. In de winter concurreren de dieren met de overwinterende ganzen, zoals de rietgans.

De populatie Canadese ganzen moet dus streng worden beheerd. Om de aangroei in te perken, worden de eieren geschud of geprikt. Op bepaalde plaatsen mag de soort ook bejaagd worden.


Vangsten zijn een effectieve, rendabele manier om de populatie in te tomen

Hoewel die maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan het ganzenbeheer, blijken zij  onvoldoende om de populatie in toom te houden. Daarom worden er ook elk jaar dieren gevangen en gedood. Dat gebeurt tijdens het ruien, wanneer de ganzen hun slagpennen vervangen. Dan kunnen ze niet vliegen en kunnen ze gemakkelijker worden gevangen, waarna ze met CO2 worden verdoofd, met de dood tot gevolg. Tussen 2010 en 2017 werden er jaarlijks gemiddeld zo’n 1.700 Canadese ganzen gevangen. De kadavers worden waar mogelijk gebruikt voor menselijk consumptie. Het overschot wordt als dierlijk product vernietigd.

Ook dit jaar plannen onder meer het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen, diverse gemeentes, Natuurpunt vzw en Rato vzw een aantal ruivangsten uit te voeren. Vogelbescherming Vlaanderen is als gesprekspartner bij deze initiatieven betrokken.

Een studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) wees uit dat ruivangsten, als aanvullende maatregel op het schudden van eieren en jacht, Vlaanderen tegen 2050 minstens twintig miljoen euro aan toekomstige schade besparen.

Dankzij alle inspanningen is het aantal Canadese ganzen de afgelopen jaren in Vlaanderen gestaag teruggelopen, waardoor er jaarlijks ook minder ganzen moeten worden gevangen. Het gemiddeld aantal Canadese ganzen per gemeente tijdens de zomer is gehalveerd tegenover 2010.

natuurbeheer Overlast / schade
Contacteer ons
Bram D’hondt Beleidsthemabeheerder Agentschap voor Natuur en Bos
Bram D’hondt Beleidsthemabeheerder Agentschap voor Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.