FONTEINEN BESTRIJDEN BLAUWALG IN VOSSEMVIJVER PARK TERVUREN

FONTEINEN BESTRIJDEN BLAUWALG IN VOSSEMVIJVER PARK TERVUREN

Extra blikvanger in grootste vijver van het park

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid installeerde twee fonteinen in de Vossemvijver van het Park van Tervuren. Een derde exemplaar volgt binnenkort in de daarnaast gelegen Molenvijver. De fonteinen zorgen voor extra zuurstof in dit openbaar viswater en helpen zo in de strijd tegen de vorming van blauwalg. Deze blauwgroene bacterie vormt bij warm weer een olieachtige laag op het water en houdt gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. Tegelijk vormen de fonteinen een nieuwe blikvanger in één van de mooiste parken van ons land.

Het probleem van blauwalg in de parkvijvers is niet nieuw. Vooral door de hete zomers van de laatste jaren en de overvloedige uitwerpselen van Canadese ganzen en nijlganzen voelt het giftige goedje er zich prima thuis. De Vossemvijver is de grootste vijver van het park en ook de enige waar je mag vissen. Te veel blauwalg in combinatie met extreem warm weer kan leiden tot zuurstoftekort waardoor vissen het moeilijk krijgen. Natuur en Bos onderneemt stappen om dit probleem aan te pakken.

Gerstestro

Gepensioneerd boswachter Johan Bennekens: “In een poging om het biologisch evenwicht van de Vossemvijver te herstellen leggen we de laatste jaren in het voorjaar strobalen van gerst in het water. De enzymen die vrijkomen in rottend gerstestro, remmen de groei van blauwalg af. Hoewel dat stro helpt op korte termijn, volstaat het niet om het blauwalgprobleem blijvend de baas te kunnen. Vandaar mijn idee om deze maatregel te combineren met fonteinen die extra beweging en zuurstof in het water brengen. Dat had ook perfect gekund met gewone beluchters, maar fonteinen zijn nu eenmaal esthetischer en passen beter in het plaatje van dit prachtige park.”

Sinds augustus vorig jaar ging Johan met pensioen. Hij is verheugd dat zijn opvolger deze zaak ernstig neemt en zijn idee verder vormgeeft. Boswachter Gijs Van Kerckhoven: “De elektriciteitskasten voor de fonteinen zijn geïnstalleerd, de verbindingen zijn gelegd en de twee fonteinen in de Vossemvijver zijn klaar voor gebruik. De aanleg van de derde fontein in de Molenvijver verloopt iets moeilijker door het ondiepere water, maar heel binnenkort zal ook daaruit het water weelderig spuiten. We hebben de intentie om de fonteinen het hele jaar door te laten draaien om het positieve effect daarvan op het zuurstofgehalte en op de vegetatie zoveel mogelijk te optimaliseren. Alleen als het vriest stellen we ze buiten gebruik. We kregen voor de fonteinen ook financiële steun van de provinciale visserijcommissie Vlaams-Brabant. Hengelaars zijn hier meer dan welkom. In overleg met de visserijcommissie breiden we de zone waar je mag hengelen gevoelig uit.”

Hand in hand

De vijvers van het park worden gevoed door de Voer, het riviertje waaraan de gemeente Tervuren haar naam dankt. Het masterplan voor de Voervallei wil de verbinding tussen Tervuren en het omliggende landschap versterken en het hier voor iedereen aangenamer maken. Natuurontwikkeling, wateropvang- en buffering en recreatie gaan hand in hand. Regiobeheerder Patrick Huvenne: “Sinds de aanleg van een afvalwatercollector zo’n twaalf jaar geleden bruist de Voer stilaan terug van het leven. Met steun van de projectsubsidies natuur zorgde de Koninklijke Schenking vorig jaar voor de opkuis van de Voervijver nabij de plek waar de Voer in het Zoniënwoud ontspringt. Dat is goed nieuws voor de biodiversiteit en geeft kansen voor de zeldzame vroedmeesterpad. Het park zelf willen we voor bezoekers verder ontwikkelen als belangrijke toegangspoort tot het Zoniënwoud. Het HORIZON-project begeleidde de betrokken partners om een aantal kleine, versnipperde parkings in het park te sluiten en dichter bij het centrum een nieuwe, grote parkeergelegenheid uit te bouwen op de waterbuffering van Aquafin."

Panquin-site

“Het volgende grote project dat zich aandient is de voormalige kazerne Panquin, die onder regie van onze gemeente Tervuren aan een private ontwikkelaar werd toegewezen. Op die site staan dit najaar grote werken gepland, een mooie combinatie van landschap, monumenten, open ruimtes en nieuwbouw. Een groene zone op de Panquinsite zal de Voervallei sterker verbinden met het Park van Tervuren, waarna Natuur en Bos die verbinding verder zal beheren", aldus burgemeester Marc Charlier.

Met de steun van Stichting Zoniënwoud, Horizon+, gemeente Tervuren en Provinciale Visserijcommissie Vlaams-Brabant

natuurbeleving natuurbeheer visserij
Contacteer ons
Patrick Huvenne Regiobeheerder, Natuur en Bos
Patrick Huvenne Regiobeheerder, Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur.

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen.

Welkom in de Vlaamse natuur!