Drukjacht in Duinengordel en Militair Domein te Oudsbergen

Drukjacht in Duinengordel en Militair Domein te Oudsbergen

Jagers hebben tijdens een drukjacht op everzwijnen in de Duinengordel en Militair Domein te Oudsbergen 21 dieren geschoten. De populatie everzwijnen was te groot geworden, waardoor de schade aan natuur en landbouw maar ook het risico op verkeersongevallen te groot werd.

De gemeente Oudsbergen, Defensie, Wildbeheerseenheid De Hei, natuurorganisaties en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid beslisten in januari 2019 om samen aan het beheer van zwijn te werken.  De voorbije maanden werd de schade in de natuurgebieden en omgeving geïnventariseerd. Ondanks heel wat inspanningen bleek er nog steeds veel schade aan kwetsbare graslanden, heidesystemen, landbouwgronden en privé-eigendommen. Ook waren er een aantal aanrijdingen met everzwijnen op de gewestweg N76 die het gebied doorkruist.

Om in de toekomst de schade zoveel mogelijk onder controle te krijgen is in overleg beslist om specifieke maatregelen te nemen. Zo vond er vandaag een drukjacht plaats, ook eenmalig in natuurgebied waar jacht niet wordt toegelaten. Bij een drukjacht worden de dieren niet opgejaagd maar rustig in beweging gebracht, zodat ze op een veilige manier afgeschoten kunnen worden. Op die manier kunnen er veel dieren geschoten worden op één dag, in tegenstelling tot een gewone jacht waarbij vele dagen nodig zijn om tot hetzelfde resultaat te komen.

Omdat het gebied is gesitueerd in wolvengebied, werd advies ingewonnen bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. De vraag werd gesteld of faunabeheer (in deze jacht op everzwijnen) verantwoord was in de regio. Het advies van INBO is publiek na te lezen en werd gevolgd. De nodige bijkomende maatregelen zijn dan ook getroffen.  Dankzij een grondige voorbereiding van alle partijen is deze gecoördineerde drukjacht veilig verlopen, mede ook omdat het gebied gedurende de volledige dag niet toegankelijk was voor bezoekers.

Dankzij deze drukjacht kan er een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Hoewel zwijnen grote dieren zijn, is het een zeer moeilijke soort om te inventariseren. Zij zijn van nature schuw en vooral bij schemering en nacht actief. De geschoten dieren zijn door de aanwezige dierenarts en wetenschapper van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken. Na hun goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. De komende maanden wordt geïnventariseerd of de everzwijnschade effectief afneemt en de populatiegrootte op aanvaardbaar niveau is.

Contacteer ons
Koen Thijs regiobeheerder Noordoost-Limburg
Marie-Laure Vanwanseele woordvoerder
Koen Thijs regiobeheerder Noordoost-Limburg
Marie-Laure Vanwanseele woordvoerder
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.