Dorent goed op weg naar een uniek natuurgebied

Dorent goed op weg naar een uniek natuurgebied

Werken in Dorent vragen nog een beetje geduld van de bezoeker

Het is al meerdere weken werken geblazen in Dorent, het negentig hectare grote natuurgebied in Eppegem, Zemst, aan de grens met Grimbergen. Omheining en poortjes om begrazing later dit voorjaar toe te laten. Slagbomen om gemotoriseerd verkeer uit het natuurgebied te weren. Maar ook scheren van houtkanten en aanplanten van nieuwe hagen. Deze inrichtingswerken zullen ervoor zorgen dat Dorent – Nelebroek dit voorjaar verder kan ontwikkelen tot een natuurparel in Zemst, waar iedereen al wandelend, fietsend of te paard van kan genieten.

Al meerdere jaren worden plannen gesmeed en werken uitgevoerd om van Dorent – Nelebroek een uniek natuurgebied te maken. Enkele recente inrichtingswerken zorgen er nu voor dat de wegen er tijdelijk erg modderig bij liggen. Dit kan voor enige hinder zorgen maar wordt zoveel mogelijk beperkt. Tegen het voorjaar zal iedereen kunnen genieten van de resultaten van deze inrichtingswerken.

Topnatuur in de wetlands

Dorent is goed op weg om een lappendeken te worden van natte graslanden, broekbosjes, houtkanten, poelen en afgesneden rivierbochten van de Zenne. Tal van opmerkelijke en beschermde planten en dieren krijgen hier nieuwe kansen. Natuur en Bos voert hier werken uit in het kader van het Sigmaplan. Natte graslanden of ‘wetlands’ zuigen bij hevige regenval het water op. In droge periodes laten ze het water mondjesmaat los. Dat maakt hen uitermate geschikt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Houtkanten verwelkomen insecten en zangvogels

Enkele bestaande houtkanten werden de voorbije weken geschoren zodat ze verder kunnen uitgroeien tot soortenrijke brede houtkanten. Natuur en Bos plant ook nieuwe hagen aan. Deze kleine landschapselementen bieden kans aan tal van zangvogels en insecten om hier te overleven, zoals sleedoornpage, klein vliegend hert, boomblauwtje, tuinfluiter, grote gele kwikstaart en groenling.

Natte graslanden en poelen

Een deel van de graslanden in Dorent worden tweemaal per jaar gemaaid. Die graslanden evolueren zachtjes aan naar bloemenrijke graslanden. Daartoe werd in het verleden  op enkele plaatsen de toplaag van de bodem weggehaald. Zo wordt de bodem armer, maar ontwikkelen zich nieuwe planten. Wie vaart hier wel bij? Planten zoals de grote pimpernel, knoopkruid, gewone brunel. Door de bijkomende poelen die gegraven zijn krijgt ook de kamsalamander een duwtje in de rug.

Uitkijken naar grote grazers

Runderen en paarden van een landbouwer uit de buurt zullen binnenkort grazen op een ander deel van de graslanden. Enkele van die weilanden worden het jaarrond begraasd, enkele andere graslanden worden pas begraasd nadat er gemaaid werd. Daarom worden nu omheiningen geplaatst.

Varkens bereiden fauna-akker voor

Binnenkort komen ook de varkens terug naar de fauna-akker in de Rekelstraat. Wat vorig startte als een proefproject tussen hoeveslagerij Puur Laar en Natuur en Bos, wordt dit jaar verder gezet. De dieren mogen in februari en maart terug rondhossen en de fauna-akker omwoelen. In april wordt de akker ingezaaid met bloemen en graangewassen die erg aantrekkelijk zijn voor insecten, knaagdieren en vogels.

Welkom in Dorent!

Door het natte weer en de werken zijn sommige paden momenteel erg modderig en dus moeilijk begaanbaar. Natuur en Bos probeert de impact van de werken zo beperkt mogelijk te houden. Door het gebied en over de dijken van de Oude Zenne lopen onverharde wandelpaden. Aan de toegangen van het gebied werden ook slagbomen geplaatst. Die moeten het gemotoriseerd verkeer tegen houden. Dorent is en blijft een prachtig natuurgebied waar men ook in de toekomst al wandelend, fietsend of te paard van zal kunnen genieten.

natuurbeleving natuurbeheer
Contacteer ons
Wouter Huygens Boswachter
Elias Verbanck Projectleider
Jeroen Denaeghel Woordvoerder
Wouter Huygens Boswachter
Elias Verbanck Projectleider
Jeroen Denaeghel Woordvoerder
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur.

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen.

Welkom in de Vlaamse natuur!