Deel van de ‘Sahara’ van het Westhoekreservaat hersteld

Deel van de ‘Sahara’ van het Westhoekreservaat hersteld

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft tussen begin oktober 2020 en maart 2021 een deel van de voormalige ‘Sahara van De Panne’ hersteld. De duinen groeien sinds de eeuwwisseling meer en meer dicht en dit is geen goed nieuws voor de biodiversiteit. Om ze in hun oorspronkelijke staat te herstellen werd 7 hectare vegetatievrij gemaakt. De wind kan er nu weer vrij spel krijgen zodat het stuifduin zichzelf in stand kan houden.

Het natuurreservaat De Westhoek in De Panne is het oudste en grootste natuurreservaat aan onze kust. Duinen met helmgras wisselen elkaar af met duingraslanden, vochtige duinpannes, duinstruwelen en duinbossen. Het grote centraal loopduin, ook wel bekend als de Sahara van De Panne was één van de meest uitgestrekte stuifduinen van West-Europa. Helaas groeit het duinengebied sinds de laatste eeuwwisseling meer en meer dicht met helmgras en duindoorn. Hierdoor verdwijnt de zandverstuivingsdynamiek en verliest het ooit zo gevarieerde duinenlandschap in de Sahara zijn oorspronkelijke en rijke fauna en flora.

Tot het einde van vorige eeuw was ‘de Sahara’ van het Westhoekreservaat een zeer uitgestrekte zandvlakte. De verstuiving deed zich vroeger voor over de landsgrens heen en strekte zich uit van Duinkerke tot Westende. Halfweg de vorige eeuw omvatte het loopduingebied van de Westhoek ongeveer 100 hectare kaal zand. In 2020 bleef daar nog maar amper 10 hectare kaal zand van over, verspreid over verschillende plekken in het voormalige loopduingebied van de Westhoek. De oorzaken hiervan liggen hoofdzakelijk bij de mens. De klimaatwijziging en stikstofdepositie bevorderen het kiemen en de groei van helmgras en duindoorn. Toegenomen infrastructuur en bebouwing, samen met aanplantingen, vormen bovendien een barrière voor het stuivende zand.

Dit is een spijtige zaak voor de biodiversiteit. Zandverstuiving is als het ware de motor voor een vitaal en gevarieerd duinenlandschap boordevol planten, dieren en paddenstoelen. Onder invloed van de wind worden verschillende soorten duinen gevormd: witte duinen, paraboolduinen met vochtige duinpannes, grijze duinen,… Elk duintype biedt een waardevol leefgebied voor heel wat bijzondere planten, dieren en paddenstoelen. Soorten als de bastaardzandloopkever, strandzandloopkever, gestreepte muisspin, duinfranjehoed, duinveldridderzwam, geel zonneroosje, heivlinder, rugstreeppad,.. hebben hier allen baat bij.

Natuur en Bos laat daarom het zand opnieuw stuiven in dit natuurreservaat! In kader van het Interreg project VEDETTE (= voor een duurzaam eco-toeristisch territorium) werd tussen september 2020 en maart 2021 ongeveer 7 hectare van het voormalige loopduin van het Westhoekreservaat vegetatievrij gemaakt. Op 4 oktober 2020 gaf minister Demir het startschot van die werken, en voerde er de eerste ‘kraansteek’ uit. Enkele maanden later zijn deze werken er succesvol afgerond. Een meerjarige monitoringsstudie moet nu de komende vijf jaar uitwijzen hoe succesvol dit duinherstel is, en moet aanbevelingen geven over waar eventuele aanpassingen moeten gebeuren. Een gepast nabeheer wordt ook voorzien.

Meer weten?

natuurbeheer
Contacteer ons
Reinhardt Strubbe Projectleider, Natuur en Bos
Reinhardt Strubbe Projectleider, Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur.

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen.

Welkom in de Vlaamse natuur!