De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!

Minister van Natuur Zuhal Demir viert mee in het Balense Most-Keiheuvel.

21 mei is het de Europese Natura2000-dag. In de periode daarrond, tussen 12 en 24 mei, kan je via de digitale app RouteYou een aantal wandelingen in onze prachtige Europees waardevolle natuur doen. Maak je op je wandeling zeker ook een leuke natuurbelevingsfoto? Deel deze op Instagram met de hashtag #denatuurisjarig en maak kans op een leuke prijs! Minister van Natuur Zuhal Demir koos voor de wandeling in Most-Keiheuvel, waar via een Europees Life+project grote natuurherstel werken zijn doorgegaan. Alle informatie over de wandelingen vind je terug op www.denatuurisjarig.be.

Life+ project Most-Keiheuvel

Op 21 mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd. Zo ook in Most-Keiheuvel. Dit gebied ligt in de vallei van de Grote Nete in de gemeente Balen. De Most is een uiterst nat valleigebied, terwijl de hoger gelegen Keiheuvel een droog open landduinengebied is. De landduin van de Keiheuvel vormt samen met het Kempens plateau in Limburg een belangrijk infiltratiegebied. Het water dat hier valt komt in de vallei terug naar boven als grondwater. In De Most wordt dit water zo langs mogelijk vast gehouden om verdroging tegen te gaan. Het aanwezige veen in de bodem werkt hierbij als een spons. Het herstel van dergelijke sponswerking in beekvalleien in essentieel in de strijd tegen verdroging en zal ook verder gezet worden via de Blue Deal.

Met het Life+ Most-Keiheuvel lag de focus op het herstel van een aantal specifiek Europees beschermde habitattypes zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Hiervoor waren enkele grootschalige ingrepen noodzakelijk. Daarnaast werden enkele zogenaamde vismigratieknelpunten en kreeg het gebied een betere inrichting voor recreatie, met respect voor de natuur (verlenging van rolstoelpad en hondenzone).

En de resultaten zijn er, het gebied is er voor mens en natuur op vooruit gegaan. Most-Keiheuvel is een natuurlijk insectenhotel voor maar liefst 170 soorten wilde bijen en andere insecten. Dit is de helft van de vastgestelde soorten wilde bijen in België en maakt van Most-Keiheuvel een absoluut topgebied voor hen. Ook zeldzame vissoorten zoals beekprik vinden vlotter hun weg in de bovenlopen van de Grote Nete. Verschillende vogelsoorten zoals de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de boompieper zijn toegenomen in aantal. De nieuwe open plekken, ontstaan door het landduinherstel, blijken dus een succes. Ook in het moeras fluiten en roepen de vogels als nooit tevoren. Hier wordt het voorjaar opgeluisterd door de prachtige zang van de blauwborst. Tijdens de voorjaarsnachten weerklinkt het mysterieuze gemekker van de watersnip terug boven het moeras en laten porseleinhoen en waterral zich beter horen dan zien.

Ook Minister van Natuur, Zuhal Demir is enthousiast: "In Vlaanderen hebben we enorm waardevolle en diverse natuur. In natuurgebied Most-Keiheuvel vind je landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Stuk voor stuk Europees beschermde natuurtypes die we vol overtuiging beschermen en waar nodig herstellen. Deze natuurgebieden zijn immers niet alleen ontzettend mooi om in te wandelen, door ze te herstellen gaan we ook de strijd aan met de klimaatopwarming en gaan we de verdroging van Vlaanderen tegen."

Life in Balen

De voorbije 15 jaren waren er al vier verschillende Life-projecten in de natuurgebieden in Balen (Life Grote Nete, Life+ Most-Keiheuvel, Life Grote Netewoud en Life 3n-stierkikker). Die teller kan op 6 komen want er zijn dit jaar opnieuw twee Life projectvoorstellen ingediend die ook van belang zijn voor Most-Keiheuvel. LIFE Atlantic Land Dunes wil de uiterst bedreigde landduinen herstellen tussen Kalmthout en Maaseik. De Keiheuvel is één van de locaties in Vlaanderen waar dit project zal plaats vinden. En Life Alnion richt zich op het herstel van broekbossen en natuurlijke rivier- en vallei-ecosystemen in de valleien van de Grote en De Kleine Nete. Die beslissing over de goedkeuring van deze projecten wordt later dit jaar genomen.

Meer info

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Natuur en Bos

Tom Andries

Projectleider LIFE BNIP

Hildegarde Quintens

Regiobeheerder Taxandria

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over het Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘samen voor meer en beter' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur.

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen.

Welkom in de Vlaamse natuur!