Butselbos in Vlaams-Brabant breidt met 57 ha uit

Butselbos in Vlaams-Brabant breidt met 57 ha uit

Natuur en Bos en minister van Natuur Zuhal Demir zijn verheugd te kunnen melden dat het domeinbos ‘Butselbos’, op de grens van Boutersem en Lubbeek (Vlaams-Brabant), door een recente aankoop met maar liefst 57 hectare kan uitbreiden. Met de aankoop wordt een belangrijke stap gezet naar het herstel van dit historisch bos. “Het Butselbos was ooit een natuurmastodont van wel 400 hectare groot. Honderden jaren aan een stuk verloor het gebied aan waarde en aan groen, maar daar brengen we eindelijk verandering in. Ik ben zeer tevreden dat we het Butselbos met deze aankoop verder kunnen herstellen in haar historische waarde en zo dragen we ook bij aan de doelstelling om 1 miljoen bomen te planten in de Vlaamse rand”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

Het Butselbos vormde tot het midden van de 19e eeuw nog een aaneengesloten boscomplex van ongeveer 170 hectare op het plateau tussen Lubbeek en Boutersem. Op dat moment was het in feite al maar een restant van een nog veel groter bosgebied van rond de 400 ha, dat hier tot eind 18e eeuw aanwezig was. De bosontginning ging echter ook na de tweede helft van de 19e eeuw nog door, wat er toe leidde dat de oppervlakte van het Butselbos verder verminderde en er ook centraal in het oude bos akkerpercelen verschenen.

Natuur en Bos verwierf de voorbije twintig jaar al een 42 hectare, voornamelijk aan de noordrand van het bos op het grondgebied van Lubbeek. Door de aankoop die nu gerealiseerd kon worden, komt  het grootste deel van de resterende historische bospercelen in het centrale en zuidelijk deel op grondgebied van Boutersem onder natuurbeheer, samen met een 14 hectare akkerbouwontginningen. Hierdoor ontstaat er opnieuw perspectief op het herstel van het 19e-eeuwse Butselbos.

Natuur en Bos zal de komende maanden in overleg met beide gemeenten een toegankelijkheidsregeling uitwerken voor het fiks uitgebreide bosgebied.  Het wandelnetwerk door het bos zal verbeterd worden en ook een jeugdspeelzone en een hondenlosloopzone worden voorzien.

Ook op iets langere termijn ligt er heel wat werk op de plank in Butselbos. De akkers in het bos zullen herbebost worden naarmate ze vrijkomen van landbouwgebruik. Maar ook in de bospercelen is er heel wat werk: de voorbije decennia werden veel van de oudere bosbestanden immers gekapt en de kapvlakten raakten overgroeid door jonge opslag van minder gewenste soorten als Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Robinia en Kastanje. De komende jaren zullen er daarom ook in deze gedegradeerde bosbestanden veel nieuwe aanplantingen moeten gebeuren om het bos om te vormen in de richting van een gevarieerder eiken-haagbeukenbos. Dit is het bostype dat van nature in de streek voorkomt op de oudere intact gebleven bosstandplaatsen en veel betere troeven biedt voor de productie van kwaliteitshout en voor het realiseren van waardevolle natuur.

natuurbeheer
Contacteer ons
Frank Saey regiobeheerder Demerland & Zuiderkempen
Jeroen Denaeghel woordvoerder Natuur en Bos
Frank Saey regiobeheerder Demerland & Zuiderkempen
Jeroen Denaeghel woordvoerder Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert bijna 45.500 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal ruim 87.000 hectare bos of natuurgebied.