Biodiversiteitsverdrag blaast 25 kaarsjes uit

Biodiversiteitsverdrag blaast 25 kaarsjes uit

Een kwarteeuw geleden, een jaartje na de wereldtop over milieu, trad het Biodiversiteitsverdrag in werking. Beoogde doelen zijn het behoud, het duurzame gebruik en de eerlijke batenverdeling van biodiversiteit.

Mooie resultaten werden geboekt: 195 landen en de EU zijn aan de slag voor biodiversiteit, duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda en er werd een overeenkomst bereikt over de eerlijke verdeling van winsten verkregen door de exploitatie van dieren, planten, paddenstoelen en bacteriën. Ondanks de groeiende wereldpopulatie en noden, werd het biodiversiteitsverlies afgeremd. Maar het een halt toeroepen, lukt nog niet.

Zo rapporteerde het expertenplatform inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten recent nog dat de Europese biodiversiteit het sterkst wordt bedreigd door de intensifiëring van land- en bosbouw, gekoppeld aan een al even intensief gebruik van chemische pesticiden en meststoffen. Daarnaast wordt niet minder dan 40% van het geproduceerde voedsel verspild…

Om de tendens te keren dient iedereen dus meerdere tandjes bij te steken: regeringen, bedrijven en landbouw, NGO’s, scholen, families, u en ik. De biodiversiteit is het meer dan waard: ze is een wereldwijde bron van voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen, recreatie, …; kortom een levensverzekering voor de huidige en komende generaties en een cruciale buffer tegen klimaatopwarming.

Tot en met de biodiversiteitsdag op 22 mei organiseren we een grote wedstrijd om het leven op onze planeet volop in de kijker te zetten. Bedoeling is om grappige, poëtische, rake, romantische en andere combinaties van natuurbeeld en woord te delen met #1001biodiv via Facebook en Twitter. Winnaars ontvangen een leuk en levendig pakket!

Allerlei organisaties zetten biodiversiteit in de kijker rond de internationale dag van de biodiversiteit (22 mei). Hier vind je een chronologisch overzicht van enkele activiteiten voor het brede publiek:

Op 21 mei wordt Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, in de kijker gezet. Er worden diverse activiteiten georganiseerd in Natura 2000-gebieden. Een overzicht vind je op www.life-bnip.be. Op 31 mei organiseert INVERDE van de Vlaamse Overheid de inspiratiedag ‘Natura 2000 inspireert: natuurbeleid en -beheer voor iedereen’. Meer info >

Van 22 tot 24 mei focust de Groene Week van de Europese Unie op groene steden voor een groenere toekomst: leefbare steden met betere luchtkwaliteit, rijkere biodiversiteit, efficiënte verwerking van afval en afvalwater, verhoogde burgerparticipatie... Meer info >

Op 27 mei verzamelt WWF een groep enthousiastelingen om te lopen voor de natuur op de 20 km van Brussel. Door te lopen met de slogan #MoveforNature steunen ze rechtstreeks de olifanten van Malawi in hun strijd voor overleving. WWF wil met deze actie mensen bewust maken van de enorme achteruitgang van onze biodiversiteit en wat dat betekent voor de planeet en de mensheid. Meer info >

Van 27 mei tot 3 juni organiseert het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid voor de 5de maal de Week van de Bij. Deze prikkelweek wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot acties voor bijen. Die vervullen een belangrijke functie als bestuiver voor meer dan 75% van alle voedingsgewassen. Chocolatier en bijenliefhebber Dominique Persoone is opnieuw peter van de campagne. Het startschot van de week wordt op 27 mei gegeven in de Plantentuin Meise met een bijenfeest voor jong en oud. Meer info >

Ook op 27 mei worden door het Agentschap voor Natuur en Bos diverse bijenactiviteiten georganiseerd in de Museumtuin van Gaasbeek met de lancering van een kinderbrochure en zoektocht door de Museumtuin. Meer info >

Tijdens diezelfde week van 27 mei tot 3 juni zoemt het ook in Brussel met natuurwandelingen, lezingen, sessies tuinieren of moestuinieren om bestuivers aan te trekken, nestkastjes bouwen... Meer info over Brussel zoemt >

Op 27 mei vindt de allereerste Levende Leiedag plaats in het kader van het project Natuurpark Levende Leie. Er zijn kajaktochten, themawandelingen en randanimatie voor zowel kinderen als volwassenen. Meer info >

Op 28 mei worden de nauwe banden tussen biodiversiteit, ontwikkelingssamenwerking en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uit de doeken gedaan in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Meer info en inschrijvingen >

Tijdens het weekend van 2 en 3 juni staan Ecotuindagen van Velt op het programma. Meer dan 250 ecologische tuinen, moestuinen, siertuinen en boomgaarden geven hun geheimen prijs. Tuinliefhebbers kunnen zich laten inspireren en informeren over een pientere en gezonde manier van tuinieren. Meer info >

Op zondag 3 juni staat in Brussel het Milieufestival op het programma. Naast tal van horecastands die ambachtelijke, lokale seizoensproducten aanbieden is er animatie voor groot en klein, muziek, straattheater... Meer info >

In juni wordt een cursus biodiversiteit voor bedrijven georganiseerd door INVERDE van de Vlaamse Overheid. Meer info >


Al deze activiteiten dragen bij tot de sensibilisering van het brede publiek over biodiversiteit. Wie aan de slag wil voor onze levende planeet, kan terecht op:


#BeBiodiversity is een campagne van de federale overheid. Het omvat de website https://bebiodiversity.be en filmpjes die de link leggen tussen onze consumptie en bedreigingen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Met meer dan 500 000 kijkers op Facebook en 130 000 op YouTube kennen deze filmpjes een aanzienlijk succes. Komende weken worden filmpjes gelanceerd die tonen hoe Belgische ondernemingen biodiversiteit integreren in hun activiteiten.

natuurbeheer
Contacteer ons
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.