Aankoop van domein ‘de Ghellinck’ in Zwijnaarde: 42 hectare extra Parkbos

Aankoop van domein ‘de Ghellinck’ in Zwijnaarde: 42 hectare extra Parkbos

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft het domein ‘de Ghellinck’ in Zwijnaarde aangekocht voor de realisatie van het Parkbos. Haar diensten konden recent een akkoord sluiten met de eigenaar over de minnelijke verwerving ervan. Het domein is 42 hectare groot, ligt tussen de Hutsepotstraat, de Eedstraat, de Gebuurtestraat en de N60 richting Oudenaarde en vormt een van de drie boskernen van het Parkbos.

Minister Joke Schauvliege: “Deze aankoop is een zeer belangrijke stap in de realisatie van het Parkbos. De laatste minnelijke verwervingen worden dit najaar nog afgerond met de eigenaars. In het najaar van 2018 starten de werken aan portaal Den Beer en aan het speelbos van De Pinte”.

Gouverneur Jan Briers, voorzitter van het project Parkbos, vult aan: “Met deze aankoop kan er opnieuw toegankelijk groen gerealiseerd worden dichtbij Gent en blijven belangrijke natuur- en erfgoedwaarden gegarandeerd voor de toekomst. Een win voor iedereen.”

Marc de Ghellinck, namens de familie: “Wij zijn bijzonder tevreden met het bereikte akkoord nu de zekerheid bestaat dat het zeer waardevolle bos, dat ook een zeer rijke geschiedenis kent, en gedurende generaties eigendom van de familie was en door hen werd in stand gehouden, zal behouden blijven voor de toekomstige generaties. Daarnaast zullen de kasteelhoeve en de hovenierswoning worden ontwikkeld met respect voor de omgeving.”

Het beukenbos met Rhododendron als ondergroei is een van de meest waardevolle bossen van Gent. Enkele mooie dreven geven structuur aan het domein. Naast de open portaalzone, waar vroeger het kasteel stond, ligt een serpentinevijver. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het domein dienst als een Duits munitiedepot. In september 1944 brachten de Duitsers het munitiedepot tot ontploffing. Heel wat munitie is in het bos achtergebleven. Het domein is gedurende al die tijd enkel gebruikt door de bewoners ervan. De natuurwaarde van het domein is zeer groot, maar heeft ook achterstallig beheer nodig. Op het domein bevinden zich nog veel erfgoedelementen, waaronder een oude bunker, inkervingen in beuken, de muur die het domein afbakent…

In de zone aan de Hutsepotstraat komen onder andere onthaalfaciliteiten en horeca. De twee reeds vermelde gebouwen, de kasteelhoeve en de hovenierswoning in de portaalzone aan de Hutsepotstraat, worden niet aangekocht. De eigenaar zal zelf instaan voor de invulling van deze gebouwen. Twee ingesloten woningen maken wel deel uit van de aankoop.

Uit onderzoek blijkt dat de weilanden in de portaalzone en de akkers en weilanden ten zuiden van de boskern munitievrij zijn. Deze zones kunnen na inrichting opengesteld worden. De boskern kan nog niet meteen opengesteld worden. Er is namelijk verder onderzoek nodig voor een inschatting van de hoeveelheid munitie die zich daar nog bevindt. De mogelijkheid van een trage weg van noord naar zuid doorheen het bos wordt momenteel onderzocht.

Op het domein loopt sinds 1964 een koolmezenonderzoek door de Universiteit Gent, een van de langslopende onderzoeken in Vlaanderen. Ook voor vleermuizen is het gebied belangrijk. Zo is er een grote kolonie van rosse vleermuizen (25 tot 30 dieren). Daarnaast komen vossen, reeën, spechten, bosuilen en wespendieven regelmatig voor in het domein.

Minister Joke Schauvliege: “Deze aankoop van 2,475 miljoen euro vormt, op enkele versnipperde private eigendommen na, het sluitstuk van de realisatie van het Parkbos. Sedert mijn aantreden als minister heb ik 17 miljoen euro geïnvesteerd in het aankopen van bossen en te bebossen gronden in het Parkbos, een van de vier groenpolen in de rand van de stad Gent.”

natuurbeleving natuurbeheer
Contacteer ons
Iris Lauwaert projectcoördinator Parkbos
Iris Lauwaert projectcoördinator Parkbos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.