2750 bomen voor Machelen

2750 bomen voor Machelen

De nood aan bomen en bossen is nergens in Vlaanderen zo groot als in de Vlaamse Rand rond Brussel, dus ook in Machelen. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en het gemeentebestuur van Machelen sloegen de handen in mekaar en zorgden samen voor een eerste perceel van 60 are dat als bufferbos kan worden ingericht tussen de E19 en een woongebied. Op die manier wordt ook in Machelen aan het bos van morgen gewerkt.

De Machelse lagere scholen zijn alvast enthousiast. Op dinsdag 18 februari zullen de kinderen uit de klassen van het 4e, 5e en 6e leerjaar van elk van de 4 lagere scholen een stuk van die bosbuffer aanplanten in de Boskantweg. 2750 inheemse loofbomen worden die namiddag aangeplant, onder toeziend oog van de boswachter, BOS+ en de groendienst van Machelen. Zij zullen de kinderen goed ondersteunen en begeleiden. 

Ook voor de volgende jaren maakt Natuur en Bos percelen klaar voor bebossing. Het  streefdoel is om die verschillende kleinere bosjes te verbinden met het oude Floordambos. Zo kan het één robuust bosgebied worden dat groot genoeg is om echt als bos te functioneren met zijn eigen flora en fauna, met wandelpaden en speelzones. De gemeente Machelen en Natuur en Bos zijn nog op zoek naar bijkomende gronden om te bebossen. 

De Vlaamse Overheid streeft er naar om in deze regeerperiode 4.000 ha nieuw bos aan te planten en specifiek in Vlaams-Brabant gaat het om 1 miljoen extra bomen. Iedereen wordt uitgenodigd om daaraan mee te helpen, ook individuele burgers, verenigingen en bedrijven.

natuurbeleving natuurbeheer
Contacteer ons
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.