20 partners geven startschot voor landschapsproject Rodeland

20 partners geven startschot voor landschapsproject Rodeland

Op vrijdag 5 juli ondertekenden 20 partners de overeenkomst van het project Rodeland op het grondgebied van de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere. Het project vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Driesbeek en de Molenbeek.

Terreinacties

Met het project Rodeland willen de partners tal van terreinacties realiseren. Voorbeelden:

 • bosuitbreiding door openbare en private eigenaars;
 • kleine landschapselementen als ecologische en landschappelijke verbindingen;
 • ondersteuning van landbouwers bij landschapsbeheer en verbrede landbouw;
 • de uitbouw van een recreatief wandel- en fietsnetwerk;
 • veilige en alternatieve mobiliteit;
 • ruimte voor water;
 • ….

De partners maken samen een actieprogramma met deelprojecten. Het projectgebied omvat liefst 2100 ha en ligt buiten de agrarische zone. De brede samenwerking vergroot de gedragenheid van de initiatieven. Uniek is de betrokkenheid van de onderwijs- en wetenschappelijke instellingen in het gebied. Zij voeden het project met nieuwe inzichten en innovatieve projecten rond ecologie, landbouw, klimaatadaptatie, …

Wat is Rodeland?

Rodeland staat voor een ongeziene samenwerking tussen overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen. Ze slaan de handen in elkaar om werk te maken van de opwaardering van de open ruimte, de natuur- en boskernen en het landschap. Het projectgebied omvat nu al waardevolle oude boskernen en open valleien met belangrijke natuurwaarde. Toch staat ook hier de biodiversiteit onder druk, mee door de klimaatverandering. Zowel voor natuur als recreatie kan Rodeland een topgebied in Oost-Vlaanderen worden, met een grote toegevoegde waarde voor mens en natuur.

Partners

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere staan in voor de financiering. Waarnemend gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere vervult de rol van bruggenbouwer en zit het partnerschap voor. 

De Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw centraliseert de beschikbare middelen en werft een halftijds coördinator aan. Daarnaast ondertekenden volgende partners:

 • Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid
 • Natuurpunt
 • Boerenbond
 • Algemeen Boerensyndicaat
 • Agrobeheerscentrum Ecokwadraat
 • Bos+
 • Universiteit Gent – Fornalab
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) van de Vlaamse Overheid
 • Hogeschool Gent
 • Proefhoeve Bottelare
 • Regionaal Landschap Schelde - Durme
 • Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
 • Landelijk Vlaanderen
Contacteer ons
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur.

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen.

Welkom in de Vlaamse natuur!