1,5 miljoen euro voor natuurprojecten in de onmiddellijke omgeving

1,5 miljoen euro voor natuurprojecten in de onmiddellijke omgeving

Natuur is nodig. Want zeg nu zelf, wat is er aangenamer dan je deur uitstappen en je meteen kunnen laten onderdompelen in een oase van groen en rust? Niet alleen is natuur in onze buurt een zegen voor ons persoonlijk welzijn, het draagt ook bij tot de maatschappelijke uitdagingen die we in de ogen kijken: de klimaatopwarming, de verstedelijking, onthaasten. Meer dan ooit is er een toenemende vraag naar toegankelijke en nabije natuur en daar gaat Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir werk van maken. Ze voorziet 1,5 miljoen euro voor lokale projecten die natuuroplossingen uitwerken. Voor het zevende jaar op rij, kan vanaf vandaag opnieuw de projectsubsidie ‘Natuur in je buurt’ aangevraagd worden bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

Zuhal Demir: “Door de coronacrisis zien we dat de Vlaming als geen ander snakt naar natuur en bos dicht in de buurt. We maken dan ook werk van extra toegankelijke, kwaliteitsvolle en nabije natuur met aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld rolstoelgebruikers of kansarmen.”

Samengaan van natuur en gezondheid

In de afgelopen maanden werd opnieuw duidelijk dat onze natuur een waardevol goed is. Vaak was het immers de enige plaats waar men het isolement tussen vier muren kon ontlopen en op een gezonde manier kon ontspannen of het hoofd leegmaken. Maar niet iedereen heeft een stukje groen in zijn buurt. De vraag naar groenzones in de nabije omgeving was zelden zo groot als vandaag.

Het Bosforum en Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid werkten recent samen aan het ‘Praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid’. Het plan bevat een brede waaier aan aanbevelingen waarop zowel beleidsmakers als initiatiefnemers in de natuur- en gezondheidssector zich kunnen baseren om natuuroplossingen in het kader van onze gezondheid tot stand te brengen.

Natuur in je buurt 2020

De focus van de subsidie ligt elk jaar ietwat anders. In 2020 worden specifiek projecten ondersteund die door middel van natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op het oplossen van een maatschappelijke uitdaging. Meer concreet gaat het dan bijvoorbeeld over projecten die gericht zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen, door bijvoorbeeld het creëren van rust of het inzetten van de helende werking van de natuur. Of op het verbeteren van de leefbaarheid van onze leefomgeving doordat natuuroplossingen verkoeling bieden of droogte tegengaan omdat ze het infiltreren van water in de bodem bevorderen. Belangrijk is dat het initiatief of project tot een netto toename van de natuuroppervlakte of een verbetering van de bestaande natuurkwaliteit leidt.

Naast overheden, verenigingen of organisaties kunnen ook Vlaamse onderwijs- of zorginstellingen in aanmerking komen. Ook samenwerkingsverbanden zijn mogelijk. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 150.000 euro, maar de subsidielijn beoogt zeker ook kleinschalige initiatieven.

Organisatoren kunnen een subsidieaanvraag indienen tot en met 15 september. Nadien zal Natuur en Bos de ingekomen aanvragen beoordelen en op basis hiervan de laureaten en de toegekende subsidiebedragen vastleggen.

Bijkomende informatie en het subsidiereglement is te vinden op de website van Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.

Het ‘praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid’ vindt u hier: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/actieplan_natuur_en_gezondheid.pdf

subsidies
Contacteer ons
Jelle De Wilde Verantwoordelijke Beleidscommunicatie
Jelle De Wilde Verantwoordelijke Beleidscommunicatie
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur.

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen.

Welkom in de Vlaamse natuur!