100 hectare ingezaaide klaproosvelden symboliseren 100 jaar einde Groote Oorlog

100 hectare ingezaaide klaproosvelden symboliseren 100 jaar einde Groote Oorlog

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zaaide het voorbije na- en voorjaar samen met ruim 80 partners zo’n 100 hectare klaproosvelden in, verspreid over de vijf Vlaamse provincies. Het agentschap wil met dit symbolisch getal de link tussen natuur en oorlog in dit laatste campagnejaar ‘herdenking 100 jaar WOI’ extra in de verf zetten. Heel wat van die velden leverden al prachtig bloeiende klaprozen en ook deze zomer staan er een aantal in bloei.

Klaproosoogst

Sinds 2014 organiseert het ANB met ‘Taking care of Flanders Fields’ acties om de Eerste Wereldoorlog te herdenken, als een van de partners in het herdenkingsprogramma van de Vlaamse overheid. De klaproos staat daarin centraal als het internationale symbool voor de gesneuvelde soldaten en de oorlogsgruwelen.

Ook in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 zaaide het agentschap klaproosvelden in.
De velden die in het najaar werden ingezaaid in de provincies Antwerpen en Limburg kleurden op vele plaatsen diep rood maar zijn sinds eind juni uitgebloeid. De velden die dit voorjaar werden ingezaaid komen nu tot bloei. Op de lichte zandgronden in de provincie Antwerpen hadden de jonge plantjes last van de droogte waardoor de resultaten minder spectaculair zijn. Op dit moment situeert de bloei zich vooral op de kleibodems van West- en Oost-Vlaanderen.

Het volledige overzicht van ingezaaide klaproosvelden, met aanduiding van deze die in bloei staan, vind je op www.natuurenbos.be/klaproosvelden.

“Ruim 80 partners uit de openbare- en privésector gaven positieve respons op de oproep van het agentschap om mee klaprozen in te zaaien. Ze kregen daarvoor klaprooszaad in bulk toegestuurd. Het agentschap verspreidde ook zo’n 40.000 zakjes met klaprooszaad voor kleinschalige inzaaiingen. Dankzij al deze inspanningen samen wordt het symbolische getal van 100 hectare aan ingezaaide velden bereikt”, vertelt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Klaprooswedstrijd

Het ANB wil iedereen aanmoedigen om naar de bloeiende klaproosvelden te trekken en organiseert hiervoor ook een zomerwedstrijd. Deelnemers kunnen met hun smartphone via de webapplicatie Natuurspotter tot 31 augustus leuke foto’s nemen van de klaproosvelden- of plekjes. Die komen dan op een dynamische kaart terecht op www.natuurenbos.be/klaproosvelden  Zo kleuren ze de open plekken in Vlaanderen vurig rood.

Het agentschap tekende ook twee klaproosfietsroutes uit waarmee je de oorlogsgeschiedenis kan opsnuiven, de ‘West-Vlaamse heuvelroute’ en de route ‘forten, bunkers en loopgraven’ in het noorden van de provincie Antwerpen.

Kerndomein Koppenbergbos

Het ANB focust met ‘Taking care of Flanders Fields’ op zeven kerndomeinen verspreid over Vlaanderen die een grote rol speelden tijdens WOI. De klemtoon ligt dit jaar op het Koppenbergbos in Oudenaarde.  De stad lag in de laatste oorlogsdagen zwaar onder vuur en het bos herbergt nog heel wat relicten uit die tijd. In het noordelijk deel vind je loopgraven en bomkraters. In het zuidelijk deel werden de eeuwenoude zomereiken door granaatscherven getroffen waardoor ze voor de houtexploitatie niet langer geschikt waren. Zo bleven ze gered van de hakbijl en zijn het stille getuigen van de Eerste Wereldoorlog.

Vredesbomen

Sinds mensenheugenis worden getuigenbomen geplant om te herinneren. Het ANB wil die traditie levend houden en riep de steden en gemeenten op om op de wapenstilstandsdag van 11 november een vredesboom te planten. Maar liefst 231 gemeenten schreven zich al in en ontvangen een gratis winterlinde of zomereik. Meer info vind je op www.natuurenbos.be/vredesbomen.

“Honderd jaar later draagt de natuur in Vlaanderen nog steeds littekens van die gruwelijke Groote Oorlog. Diezelfde oorlog zorgde vreemd genoeg ook voor nieuw leven in de natuur. Vleermuizen overwinteren in de bunkers en oorlogskraters zijn nu poelen voor zeldzame amfibieën. Met onze initiatieven willen we de mensen aansporen om ook tijdens dit laatste herdenkingsjaar even stil te staan bij wat toen is gebeurd en ze doen beseffen hoe dankbaar we mogen zijn om in vrede te mogen samenleven”, zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het ANB.

natuurbeleving
Contacteer ons
Xavier Coppens Regiobeheerder Agentschap voor Natuur en Bos
Xavier Coppens Regiobeheerder Agentschap voor Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.